หอเกียรติยศ - เวิลด์ 115

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
duanlesua
วันที่ 22.07.2020 เวลา 20:59

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
duanlesua
วันที่ 27.07.2020 เวลา 06:17

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Dragon
วันที่ 25.07.2020 เวลา 15:58